دانشگاهی برای گیمرها

مهارتهای حل مساله یکی از مورد پسندترین بازیهای با استراتژی در زمان واقعی می باشد که در بسیاری از بازیهای جهان قرن بیست و یکم بسیار پر کاربرد است.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از PC World، امسال همزمان با شروع سال تحصیلی دانشکده فلوریدا یک درس دو واحدی با عنوان "21st century Skills in Starcraft " یا مهارتهای قرن بیست و یکم در Starcraft طی هشت هفته برای دانشجویان ارائه این دانشکده ارائه می شود.

این واحد درسی به آموزش Starcaft نمی پردازد بلکه بازی هفتگی و تحلیل بازیهای گزارش شده را با مفاهیم جهان واقعی و بازی ترکیب می کند تا مهارتهای کارگاهی آن را گسترش دهد.

در بخشی از این واحد درسی می خوانیم:
با جامعه ای که به سرعت رو به افزایش حضور تکنولوژی در زندگی می رود نیاز به مهارتهایی مانند تفکر انتقادی، حل مساله، مدیریت منابع و تصمیم گیری تطابقی برای رسیدن به تبحر و سازگاری بیشتر بسیار مهم است.
این درس توسط Nathaniel Poling دانشجوی دکترای دپارتمان آموزشی تدریس می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید