Outsource نمودن خدمات مایکروسافت

مایکروسافت برخی از سرویس های داخلی IT خود را از جمله پشتیبانی help desk، سرویس های پای میز(desk-side)، فرا ساختار و پشتیبانی برنامه کاربردی خود را به صورت Outsourcing در اختیار شرکت هندی Infosys قرار داده است.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از news.portalit، از این رو Infosys سرویس های IT را برای کارمندان مایکروسافت در سرتاسر جهان مدیریت خواهد کرد و ضمن اینکه از تثبیت سرویس هایی که تاکنون با HP نیز Outsource کرده است، بهره خواهد برد.

Infosys در صدد است تا با استفاده از نرم افزارهای مایکروسافت به جریان منظم در آوردن فرآیندها، سهولت پشتیبانی و سرویس دهی و کاهش در هزینه ها بپردازد.

Infosys با همکاری Unisys به پشتیبانی از برنامه های کاربردی، ابزار و پایگاه های داده مایکروسافت در 450 موقعیتی بپردازد که پشتیبانی درون سازمانی(on-premise) و قابلیتهای service-desk را ارائه می دهند.

/ 0 نظر / 13 بازدید