رباتی که به کشف اسرار اهرام گیزا کمک می کند

اهرام بزرگ گیزا که تاریخ پیدایش آن به 2560 قبل مسیح برمی گردد دارای بخشهایی است که هنوز کشف نشده اند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از IT News، در واقع این بخش ها به گونه ای هستند که با روش های سنتی باستان شناسی قابل کشف و بررسی نمی باشند و برای کشف آنها بایستی از رباتها کمک گرفت.

پروژه Djedi یک کاوشگر تونلی رباتیک است که می تواند با ایجاد یک حفره ای به قطر کمتر از 2سانتی متر از بین سنگها و نقبها وارد شود و به جستجو بپردازد.

این ربات اکتشافی دارای یک دستگاه بسیار کوچک فراصوتی است که از بین انبوهی از سنگها می تواند نسبت به صدای انسانی که برای کمک صدا می زند موقعیت آنرا شناسایی کند و پاسخ دهد. در واقع این چراغ ها و دوربینهای کار گذاشته بر روی این ربات خزنده هستند که به محققین در امر پیدا کردن و جستجو در مکانهای غیر قابل دسترس کمک می کنند.

اهمیت رباتها در معبد گیزا از آنجایی بسیار اهمیت می یابد که آخرین اکتشافات در سال 1992 به یک در مرمرین با دسته های مسی رسیدند پس از عبور از این در که عملیات حفاری آن 10 سال به طول انجامید به در دیگری رسیدند و آنها هنوز نمی دانند پشت این در چیست!

/ 0 نظر / 9 بازدید