رکورد اخیر نفوذ پذیری های مایکروسافت

مایکروسافت تعمیر و مرمت 40 نفوذ پذیری را در path خود قرار داده است که شامل 16 بولیتن امنیتی است که بر ویندوز، اینترنت اکسپلورر، آفیس و چارچوب .NET تاثیر گذارده است.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از CNET، چهار مرود از بولیتن ها نرخ تخریب بالا، 10 و در رده مهم قرار گرفته اند و دو مورد دیگر در رده متوسط هستند.

تاثیر مخرب این نفوذ پذیری ها بر Windows XP ،Vista ،Windows 7 ،Windows Server 2003 and 2008 ،Microsoft Office XP Service Pack 3 ،Office 2003 Service Pack 3 ،Office 2007 Service Pack 2 ،Office 2010 ،Office 2004 for Mac and 2008 for Mac ،Windows SharePoint Services 3.0 ،SharePoint Server 2007 ،Groove Server 2010 و برنامه های کاربردی Office Web اعمال گردیده است.

این میزان نفوذ پذیری بیشترین رکوردی بوده که تاکنون ظرف یک ماه گزارش شده است، قبل از آن وجود 34 حفره در ماه اگوست گزارش شده بود.

در این گزارش مایکروسافت به وصله کردن و مرمت دو حفره ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفته شده توسط کرم Stuxnet طی دو هفته آینده اشاره ای نداشت.

/ 0 نظر / 12 بازدید